ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  
 АКТУАЛЕН РЕГИСТЪР ЗА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН Люлин

Няма намерени документи. първа страница следваща страница	 предишна страница последна страница Separator Резултати на страница
филтър     изчисти
Номер и дата на акта за ОС Номер на преписка (досие) Местонахождение на имота Описание на имота (актуваната част) Признати или учредени вещни права Разпоредителни действия с имотите (за част от имота) Имотът е включен в капитала на търговско дружество (за част от имота) Стойност на имотите по акта (лева) Основание за актуване на имота за общински