ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  
 АКТУАЛЕН РЕГИСТЪР ЗА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Банкя
Витоша
Връбница
Възраждане
Изгрев
Илинден
Искър
Красна поляна
Красно село
Кремиковци
Лозенец
Люлин
Младост
Надежда
Нови Искър
Оборище
Овча купел
Панчарево
Подуене
Сердика
Слатина
Средец
Студентски
Триадица
За регистъра

Регистърът е извадка от данните в Актовете за Общинска Собственост (АОС), актуални към 14.10.2019 г. Не съдържа бившите общински имоти, които вече са сменили собственика си.

Цялостният регистър съдържа всички райони на Столична Община.

Базата данни с данните за АОС се актуализира от служители на ГИС София ЕООД, от информацията в оригиналите на актовете, съхранявани в службите “Общинска собственост” към районните администрации.

Указания за работа

Избор на район от Столична община
Изберете район от менюто на главната страница. Районите, за които има данни, са оцветени в по-тъмен цвят.

Информация за избран район

 • Избор на вид собственост
  Информацията за избран район е разделена според вида на собствеността – публична общинска и частна общинска собственост. Навигацията между двата вида се извършва от бутоните "ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ" и "ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ". При първоначално зареждане се показва информация за частна собственост.
 • Филтър
  При избор на район се зарежда нова страница таблица, съдържаща информацията за района. Над всяка колона на таблицата има поле – филтър. При въвеждане на текст в полето и натискане на бутона филтър или “Enter”, от клавиатурата се зареждат само тези редове, в които в съответната колона се съдържа текста, въведен в полето.
  Може да се зададе филтър по произволен брой колони, като се извеждат редовете, чието съдържание съдържа текста на съответния филтър.
  При натискане на бутона изчисти – полета от филтъра се изчистват и се зарежда всички редове.

 • Навигация

  При зареждане на страницата се показват първите 20 резултата. Като от падащото меню „резултати на страница ” може да се избере по колко резултата ще се показват.
  - следваща страница
  * - предишна страница
  - първа страница
  - последна страница